सगरमाथा चड्दै पहिलो कुकुर

Written By : admin on November 13, 2013

Dog climbs Everest
रुपी नामको यो कुकुर अहिले सगरमाथा चड्ने अभियानमा छ , द डेली मेल ले जनाए अनुसार यो कुकुरको मालिक जोयन लेफ्सन हुन् जसले यो कुकुरलाइ फोहर फल्ने ठाउँबाट एकदमै बिरामी अवस्थामा उदार गरि आफु घर लागेका हुन् र पछि हेरचार गरि यो कुकुरलाई एक नया जीवन दिएका छन् | लेफ्सनको चिन्ता पनि छ कि रुपीको स्वास्थ्यले त्याहको मौसम सह्नुसक्छ या सक्दैन तर डाक्टरको सल्लाह अनुसार रुपी एक दम फिट छ सगरमाथा चद्नुलाई | आशा राखौ कि रुपी सगरमाथा चद्नु सफल होस् साथै आउनुस हामी पनि शुभकामना दिउ उसको सफलताको|

One thought on “सगरमाथा चड्दै पहिलो कुकुर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

सम्बन्धित


+ View All News